Facebook
Twitter
Vrijwilligerswerk

HANDLEIDING
 
Volgens de vrijwilligerswet wordt “elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht, ten behoeve van één of meer personen van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel en die ingericht wordt door een organisatie anders dan in familie- of privé-verband en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een aanstelling als statutair personeelslid”, als vrijwilligerswerk beschouwd.
 
Over hoe dit precies in mekaar steekt wordt haarfijn uitgelegd in deze handleiding bezorgd door onze clusterfederatie viv-sport.
 

 
VERGOEDINGEN in  2021
 
Het maximale bedrag van de forfaitaire kostenvergoedingen die aan vrijwilligers mag toegekend worden, wordt voor 2021 vastgelegd op:

·         35,41 euro per dag

·         1 416,16 euro per jaar

Er is dus een stijging ten opzichte van de forfaits van 2020. Zolang per vrijwilliger beide grenzen niet overschreden worden, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ.

Vrijwilligers die binnen één van volgende categorieën vallen, kunnen genieten van een verhoogde forfaitaire jaarvergoeding:

* sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terrein-verzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
* de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap bepaalt,
* het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen, dat niet onder toepassingsgebied van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening valt en volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap bepaalt.
 
Het maximale bedrag van de forfaitaire kostenvergoeding die aan deze vrijwilligers mag toegekend worden, wordt voor 2021 vastgelegd op:

·         35,41 euro per dag

·         2 600,90 euro per jaar

Er is dus ook hier een stijging ten opzichte van de forfaits van 2020.

De verhoging van het jaarplafond is niet mogelijk voor vrijwilligers die een sociale zekerheidsuitkering of een sociale bijstandsuitkering ontvangen.

 

Bron: VDSC VZW Review – NR 194.

  • Tui 150x
  • jartazi
  • Tui
  • jartazi 150x25
  • Tui
De Petanque Federatie Vlaanderen VZW heet u welkom.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Petanque Federatie Vlaanderen VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@pfv.be
© 2012-2022 Petanque Federatie Vlaanderen VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions